"قابل توجه مراجعین محترم"

نکات ضروری هنگام  ترخیص

1) در هنگام ترخیص برگه آموزش و خلاصه پرونده تحویل شما می گردد . لطفا آن را مطالعه فرمایید.

2) در دفترچه شما نسخه دارویی نوشته شده است، حتما داروها را از داروخانه تهیه و طبق دستور مصرف نمایید.

3) زمان مراجعه بعدی جهت ویزیت در برگه های آموزش ترخیص قید شده است .لطفا به آن دقت نمایید یا از پرستار خود جویا شوید.

4) درصورتی که نتیجه  آزمایشات یا تصویربرداری در زمان بعد از  ترخیص جوابدهی می شود براساس راهنمایی پرستار در تاریخ مقرر به واحد پاراکلینیک(آزمایشگاه/ پاتولوژی- تصویربرداری) مراجعه نمایید.

5) تهیه تصویر صفحه اول دفترچه بیمه درمانی(دارای تاریخ اعتبار) و یا تصویر کپی  کارت ملی و شناسنامه و ارائه به متصدی مربوطه در هنگام ترخیص انجام شود.(فرزندان دختر بالای 18 سال که از بیمه پدر استفاده مینمایند کپی همه صفحات شناسنامه را همراه داشته باشند)

6) در زمینه تامین هزینه هایی که بر عهده بیمار است برنامه ریزی نمایید.

7) پس ازانجام تسویه حساب مالی، برگه خروج را از واحد ترخیص دریافت و یک نسخه را به همکاران بخش  ونسخه ی دیگر را به نگهبانی تحویل فرمایید. برای خروج بیمار از بیمارستان ، انجام ترخیص و داشتن برگه خروج ( ترخیص ) الزامی است

8) در هنگام ترخیص ، مدارک مرتبط جهت ادامه درمان از واحد مدارک پزشکی و مدارک لازم جهت ارائه به سازمانهای بیمه گر را از واحد پذیرش  تحویل بگیرید.

9) بیماران تصادفی برگه 115  و یا کروکی را تحویل بخش نمایند تا هنگام ترخیص در پرنده بیمار موجود باشد.

آخرین بروز رسانی : 20 مرداد 1400