عنوان بخش : آندوسکوپی و کولونوسکوپی و برونکوسکوپی
 
رئیس بخش : دکتر صوفی افشار
 
مسئول واحد : آزاده صفارحمیدی
 
تعدادتخت فعال : 2 فعال - 3 ریکاوری
 
 شماره داخلی : 252

 

آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400