عنوان بخش : شیمی درمانی
 
رئیس بخش : دکتر هاتف
 
مسئول واحد : فاطمه هاشمی سعادت
 
تعدادتخت فعال : 10تخت
 
 
 شماره مستقیم : 42293006آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400