عنوان بخش : تالاسمی
 
رئیس بخش : دکتر هاتف
 
مسئول واحد : آذر قربانپور
 
تعدادتخت فعال : 14تخت
 
 
 شماره مستقیم : 42294657آخرین بروز رسانی : 22 شهریور 1400