راه های ارتباطی با بیمارستان

 
 
آدرس : لاهیجان-میدان انتظام- خیابان شهید کشاورز 
 
 کد پستی: 43111-44199

 

 
تلفن مرکزی بیمارستان:   42235502-013  و   42235803-013

 

فاکس دفتر پرستاری 42238000-013

 
gmail"   hospital@gmail.com 

آخرین بروز رسانی : 20 مرداد 1400