عنوان بخش : درمانگاه تخصصی بیمارستان
 
 
سرپرستار: نفیسه یحیی پور  
شماره داخلی : 238


شرح اقدامات : ویزیت بیماران توسط متخصصین محترم با توجه به نوبت دهی توسط دستگاه در این واحد در صبح و عصر انجام میگردد.

این بخش دارای کلینیک ویژه صبح وعصر بوده و با دارا بودن اتاق های معاینه، اتاق نوار قلب، فیزیوتراپی- واحد زنان و مامایی و اطفال- تست ورزش و سایر واحدهای تشخیصی آماده ارائه خدمات درمانی به بیماران گرامی میباشد.

  برنامه کشیک پزشکان درمانگاه تخصصی در دی ماه 1400 

آخرین بروز رسانی : 15 شهریور 1400