عنوان بخش :دیالیز
 
رئیس بخش : دکتر مریم پورکار
 
سرپرستار بخش: روشنک بیگناه
 
تعدادتخت فعال : 13تخت
 
 شماره داخلی :313


آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400