نام ونام خانوادگی

دکتر محمد هاتف 

سمت:

رئیس بیمارستان

 

تحصیلات:

متخصص طب اورژانس 

 

 نام و نام خانوادگی

سیده مریم فلاح چای

سمت:

مدیریت بیمارستان

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق: سوپروایزر بیمارستان

پست الکترونیک: mfallahchay@yahoo.com

 

 نام و نام خانوادگی

فاطمه محمدی نخجیری

سمت:

مدیر پرستاری

تحصیلات

کارشناس پرستاری

سوابق:

سرپرستار

پست الکترونیکی:fatemeh.nakhjiri@gmail.com 

تلفن داخلی:274 

 
 
 

ریاست و تیم مدیریتی

آخرین بروز رسانی : 24 مرداد 1400