مریم رجب پور

سمت : کارشناس کنترل عفونت

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

تلفن داخلی : 267

ایمیل : Rajabpur.maryam@yahoo.com

شرح وظایف :

1-    نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در زمینه عفونت های بیمارستانی و پیگیری اثربخشی آموزشی

2-    بازدید از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد عفونت بیمارستانی جدید و پیگیری موارد گذشته از طریق آزمایش ها و علائم بالینی، ثبت موارد جدید در نرم افزار و ارائه گزارش های لازم به کمیته کنترل عفونت

3-    نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته کنترل عفونت و امکانات موجود

4-    نظارت بر رعایت بهداشت دستها طبق پروتکل مصوب وزارت بهداشت ، اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنان و پزشکان

5-    مدیریت مواجهه کارکنان با عوامل خطرناک شغلی ( کنترل آنتی بادی پرسنل پس از انجام واکسیناسیون)

6-    شناسایی و مدیریت سریع طغیان عفونت بیمارستانی

7-    همکاری در کنترل نتایج کشت ها و بررسی میزان مقاومت به آنتی بیوتیک

8-    نظارت بر تفکیک پسماندهای پزشکی ( عفونی
، شیمیایی ، خون و مایعات بدن، اشیاء نوک تیز ) در سطح بخش و خروج ایمن پسماند از بخش و بیمارستان

9-    شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400