راهنمای طبقات

همکف

پذیرش، مدارک پزشکی، صندوق، درآمد، بیمه،  اورژانس ،  درمانگاه(درمانگاه تخصصی  ، فیزیوتراپی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی)،  مددکاری، آندوسکوپی- کلونوسکوپی،رادیولوژی، سونوگرافی،سی تی اسکن ،  آزمایشگاه، ،نمازخانه ، داروخانه، آشپزخانه، تاسیسات، ،انبار،  تدارکات ، تجهیزات پزشکی،رختشویخانه،  استریلیزاسیون مرکزی، بایگانی پزشکی،  بهبودکیفیت ایمنی بیمار،آموزش-کنترل عفونت-هوم کر ،  

طبقه اول

ریاست،مدیریت،  مدیریت پرستاری، دفترپرستاری،امور مالی ،منابع انسانی، ، سالن اجتماعات، واحد فناوری اطلاعات، حراست، دبیرخانه

سی سی یو، پست سی سی یو،آی سی یو، اطاق عمل، بستری جراحی مردان، بستری جراحی زنان

طبقه دوم

بستری زنان و  زایمان، بخش اعمال زایمان، بستری کودکان، مراقبت ویژه نوزادان، کارگزینی

طبقه سوم

بستری داخلی زنان ، بستری داخلی مردان، تغذیه، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای

آخرین بروز رسانی : 01 آذر 1400