فرایند پذیرش بیماران الکتیو

فرایند پذیرش بیماران اورژانسی 

 

                                                                              "قابل توجه مراجعین محترم"

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده بیماران جهت بستری

 1. دستور بستری که تاریخ مراجعه جهت بستری دقیقا مشخص شده باشد.
 2. دفترچه بیمه با تاریخ معتبر ، همراه با  دو برگ کپی از صفحه اول.
 3. بیمارانی که فاقد بیمه هستند ارایه کپی کارت ملی الزامی است، (در صورتی که بیمار تحت پوشش بیمه نباشد  برای دریافت دفترچه ایرانیان، می تواند با ارایه کپی و اصل شناسنامه و کارت ملی به نمایندگی بیمه بیمارستان مراجعه نماید ).
 4. جواب آزمایشات روتین طبق دستور پزشک معالج در صورت دستور بستری جهت اقدامات جراحی و زایمان
 5. نوار قلب برای بیماران بالای 40 سال  در صورت دستور  بستری جهت اقدامات جراحی
 6. سونو گرافی سه ماهه اول و آخرین  ماه بارداری و جواب آزمایشات بدو بارداری در صورت دستور  بستری جهت اقدامات زایمان
 7. گرافی قفسه سینه برای بیماران بالای 60 سال در صورت دستور بستری جهت اقدامات جراحی
 8. مشاوره  بیهوشی و سایر مشاوره هایی را که قبل از بستری لازم است انجام دهند در صورت دستور  بستری جهت اقدامات جراحی و  سزارین
 9. جهت رضایت بستری و اقدامات جراحی برای بیماران زیر 18 سال  توسط پدر یا در صورت فوت پدر حضور جد پدری یا قیم بیمار بامدارک مربوطه و شناسنامه
 10. جهت رضایت بستری و اقدامات جراحی برای بانوانی که تحت عمل جراحی رحم و جراحی های مرتبط با  مسائل نازایی و یا بارداری و یا اعمال جراحی زیبایی  حضور و رضایت آگاهانه همسر به همراه شناسنامه  زوجین و یا  داشتن نامه از مراجع قضایی ( برای بانوان جدا شده از  همسر) و یا همراه داشتن طلاقنامه، به همراه شناسنامه   
 11. رضایت بستری و اقدامات جراحی برای بیماران بالای 18 سال ، در صورت عدم حضور بیمار هنگام تشکیل پرونده ، توسط بستگان درجه یک (پدر ، مادر، همسر و فرزند ) به همراه کارت شناسایی معتبر
 12. همراه داشتن شناسنامه مادر و همسر وی در صورت دستور بستری جهت انجام  هرگونه خدمات زایمان

***تبصره: در صورت پذیرش اورژانسی، باید در اسرع وقت نسبت به ارائه دفترچه بیمه (بند

2)کارت ملی، شناسنامه (بند 3) و رضایت بستری و اقدام جراحی (بندهای11،10،9) اقدام گردد***

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 01 آذر 1400